Město Český Brod

Město mého narození.

Brod přes Šemberu

Byla to tržnice na důležité trase spojující Prahu s jižní Evropou a z východu. Volba místa měla dokonalý smysl. Brod přes řeku Šemberu, celodenní výlet z Prahy do Kouřimi. Kolem roku 1268 se město jmenovalo Biskupův Brod. Historické jádro ukazuje domy středověkého původu, mnohé jsou podsklepené a přízemí je gotické, zdivo prvních pater je již renesanční. Podzemní prostory jsou jednou z největších atrakcí. Malá část je přístupná z městského informačního centra, staré radnice.

Kam vedou podzemní chodby?

Rozpoznáte přibližně sto padesát metrů katakomb, které zpřístupnila skupina místních nadšenců. Kamenné klenby pravděpodobně z 15. století tajemně mlčí. Ani plány suterénu nic neprozradí; do dnešní doby se nedochovaly. Jen malá stopa v chodbě ukazuje někam ke kostelu sv. Gottharda. Současný gotický kostel navazuje na původní románský kostel. Nemá kryptu ani jiné podobné prostory. V případě významného chrámu je to zvláštní. Nejsou peníze na další objevy, takže jen čas ukáže, zda diskrétní chodba radnice skutečně vede někam pod kostel.

Bitva u Lipan

Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v prostoru mezi obcí Hřibů a Lipské Hory, která leží asi kilometr jižně od středočeské obce Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka drtivě porazili polní vojska Svazu sirotků a Tábora, kteří tvořili páteř vojenských jednotek radikálního křídla husitského hnutí. Během bojových akcí vůdce radikálů Prokop Holý byl zabit i nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli do značné míry závisel osud revolučních Čech před rokem 1434. Porážka odstranila rolnické komuny z pozice rozhodujícího politického činitele v zemi a umožnila umírněné straně vyrovnat se s císařem Zikmundem Lucemburským. a legáti basilejského koncilu. Tato bitva znamenala konec občanské války v zemích koruny české.

Hora Říp: srdce českých dějin

Navštivte místo, kde podle kroniky města Como se prosadili první Slované v čele s legendárním zakladatelem českého národa, který nese jeho jméno, Čechem. Bylo vyvinuto a vyznačeno mnoho tras; umožňují vám přiblížit se k hoře z různých výchozích bodů. Vezměte si například červeně značenou trasu z Roudnice nad Labem, města, kam se snadno dostanete vlakem z Prahy. Na vrcholu hory Říp můžete obdivovat slavnou románskou rotundu sv. Jiří. Sportovci mohou také využít některou z cyklotras na úpatí hory.

Druhá světová válka

Dne 8. května 1945 podepsali zástupci německých ozbrojených sil konečnou kapitulaci v budova ze střední školy Český Brod. Méně známá epizoda z konce druhé světové války představuje vojáky v džípech s bílými hvězdami na kapotách. Pololegální mise vojáků americké armády dorazila brzy ráno 8. května 1945 do Velichovek, ve východních Čechách, aby kontaktoval maršála Ferdinanda Schörnera a přesvědčil ho o nesmyslnosti dalšího odporu pozemních vojsk. Nechytili ho, protože "hrdinský velitel" krátce před příletem Američanů opustil lázně soukromým letadlem. Na zpáteční cestě projíždí Českým Brodem kolona třiceti aut. Pro vojáky podplukovníka Roberta Pratta bylo celkem snadné zabránit vraždě asi padesáti obyvatel města a okolí. „Stateční bojovníci SS“, kteří se připravovali na masakr, nechtěli žádnou větší konfrontaci s Američany. Typická léta po vítězství v únoru 1948, poznámka o intervenci Američanů se záhadně ztratila z městské kroniky.